Menu

Moderskabets krise

  


Erfaren biolog om problemerne
for moderskabet i den vestlige verdenFødselstallet falder drastisk – kvinder udsætter deres fødsler –
Mange får kun et enkelt barn – eller fravælger børn helt –
sex og forplantning er blevet adskilt – uønskede børn sorteres fra
– mødrene er stressede – børnene er stressede …

Har kvinderne i Vesten undertrykt deres biologiske natur, som ligger
i moderskabet? Har vi overset de dybtgående forskelle på mænd
og kvinder?

Det mener den erfarne biolog, som har skrevet bogen. Han påviser,
at prisen for at tilsidesætte grundlæggende biologiske lovmæssigheder
er blevet en lang række skader for kvinderne, børnene og samfundet.
Bogen placerer ikke ansvaret hos kvinderne, men hos en kultur, der
er præget af massiv forbrugerisme, selvrealisering, feminisme,
velfærdsstats-ideologi og afsporing af kærligheden.

Den fremstiller som alternativ en beskeden og økologisk livsstil med
familien som det bærende grundlag og en genopdagelse af kvinden
som mor og manden som far – til gavn for de børn og unge, der
i dag må slås med uoverskuelige personlige problemer. Her kan
biologisk videnskab vise sig at bekræfte og understøtte
grundlæggende etiske normer for et samfund.

”Hvad jeg med denne bog forsøger, er for det første at samle alle de
problemer, moderskabet i har i dag, i en helhed og i et perspektiv
og for det andet at gøre det på et naturvidenskabeligt grundlag,
således at læseren kan blive bedre fagligt rustet til at deltage i den
kulturkamp, der udspiller sig med stadig større intensitet.”